Traditsioon kohtub uuendustega

Tänaseks on Persil olnud juba enam kui 100 aastat usaldusväärne, töökindel ja edukas kaubamärk, pakkudes vaid kõrge kvaliteediga tooteid. Seda kõike tehakse konkreetse eesmärgi – inimeste elu lihtsamaks, paremaks ja meeldivamaks muutmise nimel.

"Persil ühendab endas head pesemistulemused, tippkvaliteedi ja kaasaegsuse. Samal ajal esindab Persil ka traditsioone. Kirjeldatud kooslus ei tähenda vastuolu, vaid peegeldab Persili kaubamärgi ainulaadset kuvandit."

Nii järjepidevus kui ka muudatused on Persili strateegia seisukohast võrdselt olulised. Tarbija vajadustest parema ettekujutuse andvad pidevad turu-uuringud on sobivate innovatiivsete lahenduste väljatöötamise aluseks, ja Henkel püüdleb nende lahenduste poole eesmärgiga muuta inimeste elu lihtsamaks, paremaks ja meeldivamaks.