Skip to Content

Kasutustingimused

Pidevate tehniliste uuenduste ja vastava seadusraamistiku muutumise tõttu peame järgmisi kasutustingimusi aeg-ajalt muutma ja/või täiendama. Seetõttu palume kasutajal vaadata need kasutustingimused üle enne igakordset veebisaidi külastust ja võtma muudatused ja/või täiendused arvesse.

Sissejuhatus

Veebisaidi toob teieni SIA HENKEL LATVIA,  Gustava Zemgala gatve 76, Riia, LV-1039 Läti. Teave, mis on sellel veebisaidil saadaval SIA HENKEL LATVIA ‏(edaspidi „Henkel”), Henkeli sidusettevõtjate ja muude osapoolte kohta, on koostatud suurima hoolega. Kuid me ei saa garanteerida selle teabe terviklikkust ja õigsust. Henkel ei võta endale vastutust ühegi vea eest selle veebisaidi sisus. Veebisaidil leiduvad tulevikku puudutavad avaldused on edastatud meie parimate teadmiste ja usuga arvestades. Kuid Henkeli tegelikult saavutatud tulemused võivad neist tulevikku suunatud avaldustest märkimisväärselt erineda, kuna need sõltuvad tervest konkurentsi ja makromajandust puudutavate tegurite rühmast, mis pole alati Henkeli kontrolli all. Arvestamata õiguslikke kohustusi tulevikku suunatud avalduste muutmiseks, ei kavatse Henkel pidevalt kõiki veebisaidil sisalduvaid tulevikku suunatud avaldusi ajakohastada.

Saidile minnes nõustute piiranguteta järgmiste veebisaidi üldiste kasutustingimustega, mida saate vaadata või välja printida.

KÄESOLEV VEEBILEHT JA SELLEL LEIDUV INFORMATSIOON EI OLE MÕELDUD EGA HEAKS KIIDETUD KASUTAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES VÕI USA KODANIKE VÕI RESIDENTIDE POOLT. NIMETATUD ISIKUTEL PALUME LAHKELT PÖÖRDUDA NENDE KOHALIKU HENKELI VEEBILEHELE VÕI HENKELI USA SIDUSETTEVÕTJATE VEEBILEHTEDELE.

Veebisaidi üldised kasutustingimused

1. Autoriõiguse seadus

Meie saidi lehed (sisu, struktuur) on autoriõigusega kaitstud. Konkreetsemalt on autoriõigusega kaitstud kõik reproduktsioonid, kohandused, tõlked, salvestamine ja töötlemine teistes meediumides, sh salvestamine või töötlemine elektrooniliste vahenditega. Nende igasugune terviklik või osaline kasutamine nõuab Henkeli eelnevat kirjalikku luba. Igasugune teabe või andmete reprodutseerimine, eelkõige tekstide või nende osade või pildimaterjalide (v.a Henkeli pressifotode) kasutamine või muu ekspluateerimine või levitamine nõuab Henkeli eelnevat kirjalikku nõusolekut. Levitamise ja reprodutseerimise õigused kuuluvad Henkelile.

2. Kaubamärgid

Henkeli ovaalne logo ja lause „Henkel - Exellence is our Passion” ning kõik meie tootenimed ja/või toodete välimused neil lehtedel on Henkeli, tema tütarettevõtjate, sidusettevõtjate või litsentsiandjate registreeritud kaubamärgid. Nende kaubamärkide igasugune omavoliline kasutamine või väärkasutamine on sõnaselgelt keelatud ja kujutab endast kaubamärgiseaduse, autoriõiguse seaduse või muude intellektuaalse omandi õigusi või kõlvatut konkurentsi puudutavate seaduste rikkumist.

3. Vastutuse piirang seoses muude osapoolte veebisaitidega

a. Selle veebisaidi lehtedel on lingid (st hüperlingid) teistele veebisaitidele, mida käitavad muud osapooled ja mille sisu pole Henkelile teada. Henkel võimaldab üksnes juurdepääsu sellistele lehtedele ning ei võta endale nende sisu eest mingit vastutust. Meie lingid muude osapoolte veebisaitidele on mõeldud üksnes selleks, et navigeerimine oleks teie jaoks hõlpsam. Lingitud lehtedel olevad avaldused ei ole meie omad. Välistame sõnaselgelt meie veebisaidil lingitud muude osapoolte lehtede sisu seosed meiega. Konkreetsemalt ei võta me vastutust ühegi seadusesätte või muu osapoole õiguse rikkumise eest, mis sellistel lehtedel aset leiab.

b. Veebisaitide puhul, mille hüperlingid on antud Henkeli veebisaidil, vastutavad nende veebisaitide omanikud ainuisikuliselt nende lehtede sisu, seal pakutavate toodete müügi ja tellimuste käsitlemise eest.

c. Henkel ei võta endale mingit vastutust ühegi autoriõiguse, kaubamärgi või muu intellektuaalse omandi või isiku õiguse rikkumise eest, mis hüperlingi kaudu avaneval lehel toimub.

d. Tellimuse või muu tehingut puudutava avalduse korral sõlmitakse leping üksnes kasutaja ja vastava veebisaidi omaniku või seal nimetatud pakkuva osapoole või isiku vahel, kuid mitte mingil juhul Henkeli ja kasutaja vahel. Arvestage vastava müüja üldisi äritingimusi hüperlingitud veebisaidil.

e. See vastutuse piirang kehtib kõigi linkide puhul, mis on kuvatud veebisaidil http://bref.ee/, ja igasuguse veebisaitide sisu puhul, mille juurde kasutaja selliste linkide kaudu suunatakse.

4. Üldine vastutuse piirang

Igasugune Henkeli vastutus kahjude eest, mis tulenevad veebisaidi kasutamisest – olenemata õiguslikust põhjusest, sh lepinguväliste asjaolude korral – on piiratud kahjudega, mille on põhjustanud tahtlus või raske hooletus. Juhul, kui Henkel peaks vastutama oma lepinguliste kohustuste olulise rikkumise eest, piirdub mistahes kahjunõude kogu suurus ettenähtava kahju suurusega. See ei mõjuta Henkeli vastutust kohalduvate tootja vastutuse sätete alusel ega võimalike garantiide alusel. Eelnimetatud vastutuse välistused ei kehti ka isiku surma põhjustamise või tema tervise kahjustamise puhul.

Henkel teeb suuri pingutusi, et hoida Henkeli veebisaidid viirustest puhtad, kuid me ei saa garanteerida viiruste puudumist. Seetõttu soovitame, et oleksite ettevaatlik ja tagaksite piisava kaitse viiruste vastu (kasutades nt viiruseskannereid) enne dokumentide ja andmete allalaadimist.

Henkel ei garanteeri, et Henkeli veebisaidil osutatavad teenused oleksid rikke- või veavabad või kättesaadavad.

5. Prognoosid ja tulevikku puudutavad avaldused

Sellel Interneti-saidil leiduvad tulevikku puudutavad avaldused on edastatud meie parimate teadmiste ja usuga arvestades. Kuid Henkeli tegelikult saavutatud tulemused võivad neist tulevikku suunatud avaldustest märkimisväärselt erineda, kuna need sõltuvad tervest konkurentsi ja makromajandust puudutavate tegurite rühmast, mis pole alati Henkeli kontrolli all. Arvestamata õiguslikke kohustusi tulevikku suunatud avalduste muutmiseks, ei kavatse Henkel pidevalt kõiki veebisaidil sisalduvaid tulevikku suunatud avaldusi ajakohastada.

6. Henkeli tooted

Sellel Interneti veebisaidil näidatud tootemargid/tooted on Henkeli ülemaailmsetes ettevõtetes pakutavate tootemarkide/toodete näited. Henkel ei garanteeri, et näidatud tootemark/toode on teie riigis saadaval.

Muu

Need kasutamise üldtingimused alluvad Eesti Vabariigi seadustele ning neid tõlgendatakse nende alusel, arvestamata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta, mille rakendumine neile kasutamise üldtingimustele on sõnaselgelt välistatud. Kehtivate seadustega lubatud ulatuses on kõigi seda veebisaiti puudutavate vaidluste koht Tallinn, Eesti. Kui mõni üldtingimuste säte osutub kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.