Persil töötab pidevalt selle nimel, et parandada oma ökoloogilist jalajälge kogu väärtusahelas, aidates seeläbi tõhusalt kaasa Henkeli jätkusuutlikkuse strateegiale.

 

Ettevõtte tasandil keskendub Henkel oma ressursside tõhusale kasutamisele, globaalse tegevuse energiatarbimise vähendamisele ja kasvuhoonegaaside tekitamise vältimisele. Lisaks on Henkel võtnud endale kohustuse saada aastaks 2040 kliimasõbralikuks ettevõtteks.

 

Henkeli jalajäljekalkulaatori abil saavad tarbijad arvutada ka oma isikliku süsinikdioksiidi jalajälje ning seega aidata kliimamuutusi piirata. Lisateavet selle kohta leiate allpool.

Meie jätkusuutlikkuse strateegia

Energiatõhusus ja kliimakaitse on Henkeli jätkusuutlikkuse strateegia lahutamatud komponendid, mille eesmärk on luua rohkem väärtust klientidele, tarbijatele, naabritele ja ettevõttele – vähendades samal ajal ettevõtte ökoloogilist jalajälge. Täpsemat teavet Henkeli jätkusuutlikkuse strateegia kohta leiad siit

Avasta oma isiklik jalajälg

Võta paar minutit, et kasutada Henkeli ja Wuppertali instituudi (Saksamaa) välja töötatud jalajäljekalkulaatorit, saamaks teada, kuidas sinu isiklik elustiil sinu süsinikujälge mõjutab. Kõik andmed, mis te meile edastate, jäävad anonüümseks.

Kliimapositiivseks muutumine

Süsinikdioksiidi ja kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramine kliimamuutuste vastu võitlemiseks on inimkonna üks suuremaid väljakutseid. Henkel toetab ÜRO Pariisi kliimakonventsiooni ja on seadnud endale eesmärgiks saada aastaks 2040 kliimasõbralikuks.

Muutes meie maailma puhtamaks

Meie sertifikaadid

Henkel on keskkonnasõbralike pesuvahendite väljatöötamise eestvedaja ja oli esimene ettevõte, kes 2005. aastal allkirjastas "A.I.S.E. säästva pesemise ja puhastamise harta". Ettevõtted, kes ühinevad selle Rahvusvahelise Kodukeemia ja -hoolduse Ühenduse algatusega, kohustuvad oma protsesse pidevalt täiustama ja esitama igal aastal kindlaksmääratud näitajate põhjal saavutatud majandusliku, keskkonnaalase ja sotsiaalse arengu kohta aruandeid.

Henkeli vastutus

Teerajajana jätkusuutlikkuse valdkonnas tahame edendada säästvaks arenguks uusi lahendusi ning arendada oma äri vastutustundlikult ja majanduslikult edukalt. See hõlmab kõiki meie ettevõtte tegevusi – kogu väärtusahelas.